Sla menu over Meer over toegankelijkheid
18 oktober 2022

Tiem coacht kandidaten naar passend werk door duurzame match

Tiem Zwolle coacht afbeelding

Tiem Zwolle coacht en begeleidt mensen in samenwerking met werkgevers, naar zo regulier mogelijk betaald werk. “We laten vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten door onze netwerken en creativiteit”, zegt Jolien Kunst, accountmanager met sectorspecialisme zorg en welzijn. “We streven naar een duurzame match, een baan die de kandidaten goed kunnen volhouden. Want als het werk goed bij hen past, halen ze er motivatie en voldoening uit.”

Tiem bemiddelt voor mensen die naar verwachting binnen twee jaar kunnen toegroeien naar betaalde arbeid. Voor wie dat (nog) niet haalbaar is, heeft Tiem passend werk en ontwikkelingsmogelijkheden. Tiem is een van de partners in het Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle. “Samen vormen we één aanspreekpunt voor werkgevers, waarbij we zoeken naar werkplekken op basis van de vraag vanuit de markt”, aldus Jolien Kunst.

Tiem is in naam een nog jonge organisatie, maar ze heeft een rijke voorgeschiedenis. Tiem is ontstaan uit een samenvoeging van collega’s die actief zijn in de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en collega’s die de Participatiewet uitvoeren. Kennis en expertise is hierdoor samengebracht en dat vergroot de kansen voor de kandidaten.

Profielschets

Wie binnenkomt bij Tiem – veelal via de gemeente Zwolle – begintbij de Passage. Er wordt dan een ‘foto’ gemaakt van de kandidaat: een portret met alle relevante gegevens, zoals kwaliteiten, arbeidsverleden en opleiding. “Maar we vragen bijvoorbeeld ook waar iemand energie van krijgt”, zegt Janine van Putten, adviseur Werk en Ontwikkeling. “Want we streven uiteindelijk naar duurzame uitplaatsing. En als het werk aansluit bij je voorkeuren en interesses, houd je het langer vol. Het vergt soms veel creativiteit om iemand aan passend werk te helpen. Momenteel zijn we bezig met nieuwe beroepstesten, waarmee we nog scherpere profielen kunnen opstellen.”

Samen met werkgevers onderzoeken we de mogelijkheid om kandidaten te plaatsen op openstaande vacatures

Jolien Kunst
Accountmanager

Als de kandidaat goed in beeld is gebracht, kan deze werkervaring opdoen via een werkervaringsplaats intern bij Tiem of extern bij betrokken werkgevers. Een voorbeeld van een leer/werktraject is het voortraject Zorg & Welzijn. Hierbij gaat een kandidaat één dag per week naar school en een stage – met behoud van uitkering – bij een deelnemende werkgever. In dit voortraject werkt de kandidaat, begeleid door een adviseur, aan noodzakelijke vaardigheden, werkervaring en arbeidsritme. Dat gebeurt via een aanvullende scholing, gericht op de beoogde baan. Zo kan bijvoorbeeld een voortraject BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) Zorg & Welzijn worden opgevolgd door een BBL-opleiding Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg of Helpende.

Als de kandidaat misschien niet voor honderd procent aan de eisen voldoet, maar wel voor tachtig procent, kan de reguliere baan daar wellicht op worden aangepast. Natuurlijk wil iedere werkgever een ‘alleskunner’. Maar die zijn lang niet altijd voorhanden. Wij bieden gemotiveerde kandidaten met ontwikkelpotentie aan, die door scholing en werkervaring doorgroeien naar ‘alleskunners’.”

Duurzaam bestaan

Voor werkgeversis deze samenwerking om verschillende redenen interessant, zegt Jolien Kunst. “In sommige sectoren, met name in zorg en welzijn, zijn er niet voldoende kandidaten om alle vacatures in te vullen. Daarnaast is dit een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We begeleiden onze kandidaten niet alleen naar passend werk, maar ook naar een duurzaam en zinvol bestaan. Hoe dichter het aangeboden werk bij de mogelijkheden en de interessesfeer van de kandidaat ligt, hoe groter de kans op een duurzame match.”

Want ook de kandidaat zelf is gebaat bij perspectief. Jolien Kunst: “Ze komen veelal uit een uitkeringssituatie met een beperkt inkomen. Een opleiding en uitzicht op een baan biedt hen perspectief op een zinvoller leven. Daar halen ze vaak veel motivatie uit.”

De succesfactor ligt in de intensieve samenwerking tussen Tiem, WSP, werkgevers, onderwijs en de kandidaat zelf.

Jolien Kunst
Accountmanager

Via een leerwerktraject met aanvullende scholing worden kandidaten voorbereid op banen in sectoren als de logistiek, productie, groen, zorg en welzijn, zakelijke dienstverlening en facilitair. “In elke sector zijn mogelijkheden”, weet Jolien Kunst. “Het is mede onze taak als Tiem om mensen vooraf een goede indruk te geven van wat het werk inhoudt. Dat doen we door rondleidingen en meeloopdagen op de betreffende werkplek. Zo kan iemand vanuit de praktijk beoordelen of het werkt hen echt aanspreekt. En het kan misverstanden wegnemen over de aard van het werk. We bemiddelen bijvoorbeeld regelmatig bij werk in een klantcontactcentrum. In de regio Zwolle zijn dit soort banen goed vertegenwoordigd: bedrijven als bol.com, Wehkamp en IKEA hebben hun klantenservice allemaal in deze regio zitten. Het is allang niet meer het callcenter van vroeger, maar een klachtenafhandeling waarin medewerkers een dienstverlenende rol vervullen.”

Eerdere voortrajecten waren zeer succesvol en tientallen ‘leerlingen’ hebben inmiddels een diploma én een baan. Ook leidt de extra begeleiding tot een lagere uitval van deelnemers dan voorheen. “De reguliere uitval binnen de BBL bedroeg tien tot vijftien procent”, weet Jolien. “Dat kost de werkgever geld, want die heeft geïnvesteerd in iemand die het uiteindelijk niet redt. Bij ons is er in twee jaar tijd slechts een enkeling uitgevallen. Iedereen die bij Tiem gestart is in het voortraject BBL neemt nog altijd actief deel aan het tweede traject. De succesfactor ligt in de intensieve samenwerking tussen Tiem, WSP, werkgevers, onderwijs en de kandidaat zelf.”

Deel deze pagina