Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Nieuwe Wet Inburgering, de weg naar werk met Tiem

Vanwege de nieuwe Wet Inburgering en arbeidsparticipatie is er afgelopen jaar een aantal dingen veranderd. Zo is de gemeente verantwoordelijk voor het helpen van statushouders om in te burgeren en aan werk te komen. Na een intake wordt een route bepaald: het B1-niveau, onderwijsroute of de zelfredzaamheidroute. Statushouders wordt gevraagd om achthonderd uur te partciperen in werkomgevingen en tegelijkertijd de Nederlandse taal te leren, om integratie te versnellen. Tiem, sociaal werk- en
ontwikkelbedrijf, helpt statushouders in Regio Zwolle door het traject en bij het vinden van werk.

Tariq
Tariq Ghazal | Ervaringsdeskundige

Tariq Ghazal is ervaringsdeskundige bij Tiem en vertelt: ‘Statushouders willen graag werken. Alles is beter dan thuis op de bank zitten. Maar het is wel lastiger in een nieuw land.’ Marleen Zweers, trajectbegeleider Statushouders bij Tiem, beaamt: ‘Wij zijn erop gericht om nieuwkomers in Regio Zwolle zo snel mogelijk aan de slag te krijgen op de arbeidsmarkt. Werken is belangrijk: het geeft een gevoel van voldoening en doordat je bijdraagt aan de maatschappij, voel je dat je ertoe doet.’

Inburgeren

Momenteel begeleidt Tiem zo’n 150 statushouders, vanuit de nieuwe wet, in Regio Zwolle. Het is voor de statushouders die vallen onder de zelfredzaamheidsroute verplicht om 800 uur te participeren in de maatschappij. Dit gebeurt door activiteiten gericht op zelfredzaamheid, activering en participatie. Marleen: ‘Het helpt statushouders om meer te leren en meer contact met Nederlandstaligen te hebben. En het vergroot de kans op werk.’

Wij helpen nieuwkomers om zo snel mogelijk aan de slag te gaan.

Marleen
Marleen Zweers

Twee trajecten tegelijk

De participatie-uren en het inburgeringstraject lopen gelijk op. Marleen legt uit: ‘Voorheen leerden statushouders eerst de taal, voordat ze de arbeidsmarkt verkenden. De kennis en ervaring op de Nederlandse werkvloer begint nu eerder en dat is veelbelovend voor de toekomst. Het is qua taal wel een uitdaging: in het begin is het lastig om elkaar goed te begrijpen. Toch lukt communicatie vaak met behulp van tolken of ervaringsdeskundigen zoals Tariq’, vertelt Marleen. ‘We zijn veel eerder in beeld en kunnen dus veel gerichter helpen en al gelijk ervaring opbouwen.’

Start van participatie

Statushouders starten hun participatie meestal bij Tiem zelf, waar ze meelopen op verschillende afdelingen, om overal te kijken. Tariq vertelt: ‘Het is belangrijk dat werk past bij de persoon. Ik werkte in Syrië als advocaat, maar hier is de wetgeving heel anders en kan ik niet zomaar aan de slag. Daarom keek ik samen met Tiem welke stappen ik kon nemen om een leuke baan te vinden.’ Ghazal werkt nu voor Tiem als ervaringsdeskundige, bij PostNL als medewerker aan de planbalie en hij werkt als extern vervoersmanager. Naast meedenken om een passende baan te vinden, biedt Tiem aan statushouders ook mogelijkheden tot het behalen van diploma’s, zoals een bouw- en techniek diploma of een heftruckcertificaat. Marleen voegt toe: ‘Ook bedrijven die bij ons aangesloten zijn, denken graag mee. We zoeken bijvoorbeeld samen naar de mogelijkheden om door te groeien binnen een bedrijf en stippelen dan een pad uit.’

Marleen
Marleen Zweers | Trajectbegeleider

Statushouders

Dankzij de nieuwe wet gaan statushouders in Zwolle drie dagen naar school en zijn ze twee dagen bezig met participatie. Tariq vertelt: ‘Ik hoor om me heen dat de statushouders het prima vinden om het inburgeringstraject en de participatie-uren tegelijkertijd te doen. Het is beter dan thuiszitten. Een paar kandidaten zijn niet verplicht om mee te doen, omdat ze nog in het oude stelsel zitten. Toch nemen ze deel aan het programma, omdat ze de toegevoegde waarde ervan in zien.’ De Participatiewet is ideaal om op rustige wijze kennis te maken met het Nederlandse ritme en werkwijze. Tariq vertelt: ‘Sommige mensen hebben jaren lang in een asielzoekerscentrum gewoond zonder te werken. Zij hebben de behoefte om opnieuw aan werk te wennen. Dat kan nu door de achthonderd uur participatie en dat is heel fijn. Ook zelf contact maken met Nederlandstaligen is een grote stap. Door de Participatiewet gaat dat ook gemakkelijker.’

Statushouders willen graag werken.

Tariq
Tariq Ghazal

Volgende stappen

Momenteel is Tiem is op zoek naar werkervaringsplekken voor statushouders, voor ongeveer twee dagen in de week. Marleen vertelt tot slot: ‘ik merk dat bedrijven in Regio Zwolle openstaan voor het faciliteren van rondleidingen en dat vind ik erg positief. Samen zorgen we ervoor dat iedereen uiteindelijk een werkplek heeft die passend is en werkgeluk oplevert.’


Tekst Tessa van Breeden | Fotografie Peter Timmer
Via onderstaande link kun je het magazine lezen.
INN-REGIO-ZWOLLE-18-DIGITAAL.pdf (innregiozwolle.nl)

Deel deze pagina