Sla menu over Meer over toegankelijkheid
21 november 2022

Tiem Fit, vitaliteit op het werk

tiem-fit-zon-2-v2

Tiem werkt aan een inclusieve arbeidsmarkt voor de regio Zwolle. Als sociaal werk- en ontwikkelbedrijf brengt ze mensen, voor wie meedoen op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is, en werkgevers bij elkaar. Voor mensen die dat (nog) niet kunnen, biedt Tiem passend werk en ontwikkelingsmogelijkheden. Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn hierbij van groot belang. Linda Land (teamleider HR), en Kim Schat-Hakkenes (extern projectleider) vertellen over het programma Tiem Fit.

Aandacht voor welzijn en gezondheid

Tiem is ervan overtuigd dat duurzame inzetbaarheid en vitaliteit belangrijk zijn. Duurzame inzetbaarheid betekent voor Tiem dat mensen zo vitaal mogelijk aan het werk zijn bij, voor of via Tiem. Vitaliteit gaat niet alleen over sporten, juist niet. Het gaat over onderwerpen als verzuim, opleiding, bewegen maar ook over financiële vitaliteit. Als iemand bijvoorbeeld financiële problemen heeft, kan dit ervoor zorgen dat diegene niet vitaal naar het werk gaat. Mentaal kan het hebben van zorgen om geld namelijk erg belastend zijn. Om dit onder de aandacht te brengen heeft Tiem het programma ‘de financiële APK’ opgezet.

Het doel is bewustzijn creëren rondom het belang van vitaliteit en samen te kijken wat er nodig is om vitaal te kunnen werken.

Kim Fit
Kim Schat-Hakkenes
Projectleider vitaliteit

Plicht en kans

Land vertelt over Tiem Fit: ‘Het is een programma met verschillende onderdelen, waarbij we per medewerker kijken wat nodig is. Het valt uiteen in twee onderwerpen: plicht en kans. ’Ze legt uit dat de ‘plichtkant’ gericht is op het beleid en uitvoering van wettelijke taken. Hieronder vallen zaken als verzuimaanpak, opleiden en ‘Een Goed Gesprek’ (ontwikkelingsgesprekken).

Schat-Hakkenes vertelt dat zij zich meer richt op de andere kant van het plan: ‘kans’. Ze licht toe: ‘Hieronder vallen programma’s die bijdragen aan vitaliteit van medewerkers. Zoals financiële vitaliteit, taalvaardigheid en bewegen. Ik houd overzicht over deze onderdelen en zorg dat ze met elkaar zijn verbonden. ’Ze geeft als voorbeeld het leren lezen van etiketten. ‘Zonder etiketlezen is het moeilijker om gezonde keuzes te maken. Daarom verbindt Tiem onderdelen van het programma aan elkaar.’

Individuele routes naar vitaliteit

Bij Tiem werken verschillende groepen mensen; er werken mensen binnen op bijvoorbeeld inpakafdelingen, mensen vanuit de Participatiewet, mensen die gedetacheerd zijn bij andere bedrijven en mensen in staf en leiding. In principe is Tiem Fit voor iedereen. Zelf omschrijven Land en Schat-Hakkenes het programma als volgt: ‘Tiem Fit is voor iedereen, maar niet voor iedereen op dezelfde manier. Niet iedereen heeft behoefte aan hetzelfde. Tiem Fit is maatwerk’

Tiem Fit - ZON (3)

Enthousiasme creëren

Tiem Fit kan je zien als een paraplu met verschillende ribben, die elk staan voor een ander onderwerp zoals Tiem in Balans, Tiem Beweegt, Financieel Vitaal, Een Goed Gesprek en Verzuimaanpak. Land vertelt over de werking van het programma: ‘In principe willen we onze Adviseurs Werk & Ontwikkeling (AWO’s) enthousiast maken. Dit zijn veelal leidinggevenden van afdelingen, die hun medewerkers goed kennen. Je wilt vanuit deze AWO’s signalen krijgen dat een medewerker behoefte heeft aan iets. Juist dat is mooi, het samen doen en niet opdragen, want dat werkt voor niemand.’ Daarnaast vertelt ze dat deze signalen ook vanuit ‘Een Goed Gesprek’ kunnen komen. Vervolgens wordt gekeken hoe Tiem de medewerker kan helpen en welk programma daar het beste bij past.

Wandelen

Een concreet voorbeeld zijn de wandelgroepen. Land vertelt: ‘Er zijn afdelingen die tijdens hun lunchpauze gaan wandelen. Medewerkers lopen samen met een van de wandelcoaches. Op onze afdeling Food zit een enthousiaste Adviseur Werk & Ontwikkeling, die maakt er een sport van om zoveel mogelijk mensen mee te laten wandelen. Soms lopen er wel 20 mensen mee. Dat is toch echt omzien naar elkaar.’

Schat-Hakkenes vult aan: ‘Het doel is niet om mensen te laten sporten. Het doel is bewustzijn creëren rondom het belang van vitaliteit en samen te kijken wat er nodig is om vitaal te kunnen werken. Als dat fysieke gezondheid is, dan is bewegen zowel een doel als een middel. Elke medewerker heeft een individuele route om tot vitaliteit te komen.

Samen kijken wat nodig is om vitaal te worden en te blijven

Linda
Linda Land
Teamleider HR

Tiem in beweging

Beiden geven aan dat het plan op papier gemaakt is. ‘Nu is het tijd voor actie en mensen hebben er zin in. Het management staat er vierkant achter. We krijgen er tijd voor en het levert vitaliteit op.’ De volgende fase is gericht op Tiem Beweegt. Eind juni is er een doe-dag voor alle medewerkers. Een middag vol activiteiten, een vitaliteitsmarkt met clinics en een laagdrempelig toernooi.

Land vult aan: ‘In principe heeft Tiem Fit geen einddatum. Zolang het bijdraagt aan vitale medewerkers en medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn en blijven, dan is het doel bereikt. Als sociaal ontwikkelbedrijf begeleidt Tiem mensen naar werk. Aandacht voor vitaliteit hoort daar ook bij. ’ Daarnaast geeft Schat-Hakkenes aan dat het fantastisch is als medewerkers zelf voordelen ervaren. Dat het vuurtje wordt aangewakkerd bij een medewerker. Ze licht toe: ‘Aan de zijlijn staan is niet fijn. Tiem Fit helpt om weer deel te nemen, dat gun je iedereen. ’

INN' regio Zwolle | Tekst Lara Bijen | Fotografie Peter Timmer

Deel deze pagina