Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Klachten en verbetersuggesties Tiem

Een klacht of een verbetersuggestie?

Een klacht of verbetersuggestie zien we als een kans om het beter te doen.

Klachten kunnen betrekking hebben op de dienstverlening van Tiem, adviezen van onze adviseurs, over telefoonbehandeling, wachttijden, bejegening door medewerkers, bereikbaarheid en communicatie. Blijf niet met jouw klacht rondlopen. Breng ons op de hoogte.

Jouw klacht kan leiden tot verbetering van onze dienstverlening. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Hoe werkt de klachtenprocedure?

Eenvoudige klachten proberen we direct op te lossen. Hiervoor is geen formulier nodig. Je kunt het probleem bespreken met de betreffende medewerker.

Is jouw klacht ingewikkelder van aard en niet één-twee-drie opgelost, dan kun je eenvoudig via onze website ons klachtenformulier invullen. Heb je problemen bij het invullen van het klachtenformulier? Je kunt ook contact opnemen met onze klachtencoördinator, 038-455 41 41.

Wanneer je jouw persoonlijke gegevens op het formulier invult, ontvang je altijd een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van jouw klacht.

Jouw klacht wordt zorgvuldig onderzocht door de klachtencoördinator. De klachtencoördinator is iemand anders dan degene tegen wie de klacht is gericht. Je wordt binnen 3 weken na ontvangst van jouw klacht, in de gelegenheid gesteld jouw klacht toe te lichten; dit kan telefonisch of op kantoor van Tiem.

Binnen drie weken na jouw toelichting, kun je van de klachtencoördinator een schriftelijk reactie op jouw klacht verwachten en gaan we er vanuit dat de klacht voldoende is afgehandeld.

NB: Deze klachtenprocedure is tevens van toepassing op Wezo Flex, als volledig onderdeel van Tiem.

Is jouw klacht nog niet voldoende afgehandeld?

Wanneer je je niet kunt vinden in de voorgestelde afhandeling, dan kunt je dit binnen een maand schriftelijk kenbaar maken aan de klachtencoördinator van Tiem. Je kunt jouw klacht dan mondeling toelichten; dit kan telefonisch of in een onderling gesprek. De klachtencoördinator van Tiem zal ook de betrokken medewerkers van Tiem horen. De klachtencoördinator sluit het onderzoek af met een verslag dat naar jou en de overige betrokkenen wordt gestuurd.

Heb je naar aanleiding van deze toelichting vragen? Neem dan contact op met jouw adviseur bij Tiem of kijk op onze site www.tiem.nl

Klachtenformulier