Sla menu over Meer over toegankelijkheid

Toepassen participatiewet

Mensen allerlei 2.

Sinds 2015 is er de Participatiewet. Een wet die ervoor moet zorgen dat meer mensen passend werk vinden.

Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Annet Westerdijk
Imagehome
Heb je vragen?

Ik help je graag verder

Deel deze pagina