Sla menu over Meer over toegankelijkheid
21 december 2023

Innovatielab Participatie, van klein testen naar groot uitvoeren

Beeldmerk Innovatielab

Van klein testen naar groot uitvoeren

De gemeente Zwolle en Tiem vinden het belangrijk dat alle Zwollenaren deel kunnen nemen aan de samenleving. Sommige inwoners hebben extra hulp of ondersteuning nodig om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. Voor hen is er een breed maar complex systeem van dienstverlening rondom participatie. Het Innovatielab is opgezet om te kijken wat er gedaan kan worden om dit systeem nog beter in te zetten.

In maart 2022 kwamen adviseurs van Tiem, Inkomensondersteuning gemeente Zwolle en het Sociaal Wijkteam bij elkaar om samen met betrokken inwoners en andere partijen te kijken naar de huidige diensverlening rondom participatie; hoe sluit deze aan op de doelgroep? En wat kan er verbeterd worden? Ze keken niet alleen naar de huidige dienstverlening om daar het een en ander in aan te scherpen, maar kozen er soms ook voor om deze compleet op de schop te gooien.

IMG_0320-klein-ok
Team Innovatielab

Verhalen (her)halen

Het lab kwam er al snel achter dat inwoners niet altijd weten welke hulp ze kunnen krijgen en waar ze die dan precies moeten zoeken. Dit zorgt ervoor dat ze vaak meerdere keren hun verhaal moeten doen voordat ze op de juiste plek zijn. Dit kost veel tijd en energie. Ook is het zo dat aanbieders soms van elkaar niet exact weten wat ze doen of kunnen betekenen voor inwoners, wat ervoor kan zorgen dat de hulpvraag niet juist opgevat wordt en dat de inwoner naar de verkeerde plek wordt doorgestuurd. Intussen duurt het alleen maar langer voor de inwoner, wat tot veel frustratie en onzekerheid kan leiden.

Het Innovatielab heeft ervoor gekozen om te werken met een telefonisch intakegesprek, waar de inwoner dan hun verhaal doet en de volledige hulpvraag wordt uitgezocht. Vervolgens kijken ze achter de schermen welke dienstverleners daar allemaal aan te pas zouden moeten komen en vindt er een vervolggesprek plaats met al deze partijen tegelijk. Zo hoeft de inwoner niet keer op keer hetzelfde verhaal te vertellen en kunnen de dienstverleners direct met elkaar overleggen wie wat precies gaat doen. Dit schept duidelijkheid en zorgt ervoor dat de inwoner sneller geholpen wordt.

We zien de eerste inwoners al doorstromen naar werk.

Simon
Simon Zandvliet

Testen, testen, testen

Tijdens de eerste testfase, uitgevoerd met een tiental inwoners, bleek dat maatwerk in het begin meer tijd kostte. De eerste reacties waren echter positief; inwoners vonden het fijn om laagdrempelig telefonisch hun verhaal te kunnen doen, en doordat alle dienstverleners gelijk gesproken worden hadden ze ook niet het gevoel dat ze van het kastje naar de muur werden gestuurd.

Sinds het Innovatielab een eigen locatie in Dieze heeft, compleet met ‘woonkamer’, worden inwoners ook op een laagdrempelige manier ontvangen. Inwoners maken samen met de dienstverleners hun participatieplan; zo wordt er gezamenlijk gewerkt aan participeren. De groep medewerkers is inmiddels ook flink uitgebreid; zo kan er veel groter getest worden. Simon Zandvliet, adviseur Werk en Ontwikkeling bij Tiem en projectleider van het Innovatieteam, vindt het tof om alles wat het Innovatielab heeft bedacht en in het klein heeft kunnen testen nu in het ‘groot’ te doen. “Door in de wijk te zitten met elkaar kunnen we meer inwoners zien en met meer inwoners een plan maken voor hun toekomst. We zien de eerste inwoners al doorstromen naar werk!”

Momentum vasthouden

Hugo Bosch, adviseur Werk en Ontwikkeling bij Tiem en lid van het Innovatieteam, is ook enthousiast over de opzet van het Innovatielab: “Wat mij gelijk opviel is de prettige samenwerking tussen de verschillende partijen. De collega’s werken vanuit verschillende organisaties en expertises, maar in de basis hebben we allemaal hetzelfde grote hart voor de inwoner. Mijn droom is dat de visie en werkwijze van het Innovatielab dit momentum vasthoudt en verder uitbreidt. Dat elke inwoner van Zwolle die een participatiewet uitkering ontvangt op een prettige en effective manier benaderd wordt. En dat inwoners met de benodigde dienstverleners om tafel kunnen om een concreet plan te maken om weer, of nog meer, mee te doen in de maatschappij.”

De opdracht van het Innovatielab loopt tot het einde van 2023. In januari wordt duidelijk hoe de geleerde lessen toegepast gaan worden in Zwolle.

Mijn droom is dat de visie en werkwijze van het Innovatielab dit momentum vasthoudt en verder uitbreidt.

Hugo
Hugo Bosch
Deel deze pagina